informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Międzynarodowa konferencja: ,,30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

Po lewej stronie liczba 30, obok napis Międzynarodowa konferencja 30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, z tyłu ciemne tło
Po lewej stronie goło Polski obok napis czarnymi literami Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska

Przemawiająca do mikrofonu elegancko ubrana, siwowłosa kobieta w okularach.
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej oraz zdrowia publicznego. W 1973 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w 1996 roku doktora habilitowanego nauk medycznych.

W latach 1964-1971 pracowała jako asystent w oddziale Neurologii Centralnego Szpitala Kolejowego, następnie pracowała jako adiunkt w Klinice Neurologii Dziecięcej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. W latach 1990-2003 pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego i Naczelnego Lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2001-2018 była profesorem nadzwyczajnym w Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie od 2006 roku pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Fizjoterapii. Obecnie jest profesorem w Wydziale Medycznym Uniwersytetu Łazarskiego w Warszawie.

Prowadziła wykłady z zakresu zabezpieczenia społecznego i orzecznictwa lekarskiego na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i w Izbie Lekarskiej dla lekarzy stażystów, a także w Szkole Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, gdzie w latach 2001-2012 pełniła funkcję Kierownika Zakładu Orzecznictwa Lekarskiego i Ubezpieczeń.

Jest autorką ponad 200 prac naukowych i publikacji w zakresie zdrowia publicznego, w tym prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego w zabezpieczeniu społecznym i zapobiegania niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem roli rehabilitacji kompleksowej. Jest promotorem 12 prac doktorskich i 180 prac magisterskich. Jest autorem rozprawy pt. „Budowa systemu orzecznictwa lekarskiego w Polsce na podstawie stanu obecnego, doświadczeń innych krajów i badań własnych”; monografii „Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-stomatologicznych” (6 wydań) oraz współautorem monografii „Opiniodawstwo sądowo-lekarskie”. Jest również współautorem publikacji „Zabezpieczenie społeczne ryzyka choroby i jej następstw – niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji w Polsce. Stan aktualny i proponowane zmiany”, a także publikacji „Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości”. Wspólnie z prof. Gertrudą Uścińską jest redaktorem monografii „Rehabilitacja zawodowa. Stan aktualny i proponowane zmiany”.

Była inicjatorem i współautorem reformy orzecznictwa lekarskiego o czasowej i długotrwałej niezdolności do pracy oraz systemu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest koordynatorem merytorycznym unijnego projektu

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Bierze czynny udział w licznych zjazdach i kongresach krajowych i międzynarodowych. Jest organizatorem wielu konferencji naukowych. W roku 2014 przewodniczyła Komitetowi Programowemu Europejskiej Konferencji „Rehabilitation International: „Rehabilitation – value for societies in Europe”.

Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego. Była także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. W latach 2006-2007 przewodniczyła Zespołowi, powołanemu przez Ministra Zdrowia prof. Zbigniewa Religę do opracowania projektu ustawy pielęgnacyjnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w następstwie choroby lub urazu, a także przewodniczyła Radzie ds. Osób Niesamodzielnych przy Ministrze Zdrowia.

Jest inicjatorem wprowadzenia i przewodniczącą Rady przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, przygotowującej wdrożenie w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia.

Od wielu lat uczestniczy czynnie w pracach samorządu lekarskiego pełniąc przez 2 kadencje funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, zaś obecnie pełni funkcję członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej Naczelnej Izby Lekarskiej.

Jest członkiem Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Przez wiele lat współpracowała ze Związkiem Inwalidów Wojennych, zaś aktualnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi takimi jak Stowarzyszenie Integracja, czy Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Złotym za Długoletnią Służbę , Odznaczeniem Laudabilis Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie , odznaką honorową za zasługi dla ochrony zdrowia , nagrodą Ministra Zdrowia za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz koordynację prac zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym , Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Przyjaciela Integracji .

Laureatka nagrody Profesjonaliści Forbesa w kategorii zawodowej lekarz.