informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Międzynarodowa konferencja: ,,30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

Po lewej stronie liczba 30, obok napis Międzynarodowa konferencja 30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, z tyłu ciemne tło
Po lewej stronie goło Polski obok napis czarnymi literami Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Program konferencji

13 października 2021  

9.30 - Briefing prasowy z udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rektora KUL i Prezesa Zarządu PFRON

10.30 - 10.40 - Uroczyste otwarcie konferencji przez Rektora KUL

10.40 - 10.45 - Przywitanie gości przez Prezesa Zarządu PFRON Krzysztofa Michałkiewicza

10.45 - 11.00 - Przemówienia zaproszonych gości 

11.00 - 11.30 - Wykład inauguracyjny: Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030


Blok wykładów dotyczących rehabilitacji i aktywizacji społeczno-zawodowej

Wprowadzenie: prof. Wojciech Otrębski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

11.30 - 11.50 prof. Gertruda Uścińska - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wyzwania na przyszłość w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami

11.50 - 12.10 prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska - Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Kompleksowa rehabilitacja szansą na udział w życiu społecznym i zawodowym

12.10 - 12.30 prof. Ewa Giermanowska - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
Dylematy aktywizacji zawodowej w zmieniającym się świecie pracy - polityka redystrybucji, uznania i praw obywateli

12.30 - 12.50 prof. Wojciech Otrębski - Kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Kontekstów Psychologii Rehabilitacji w Instytucie Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Rehabilitacja psycho-społeczna warunkiem efektywności rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych

12.50 przerwa kawowa

Blok wykładów ukazujący perspektywy aktywizacji osób niepełnosprawnych w różnych państwach

Wprowadzenie: dr Friedrich Mehrhoff

13.10 - 13.30 prof. dr Joachim Breuer - 
President of the International Social Security Association (ISSA) 
Brave New World of Work – But Does the Digital Transformation of Work Promote Inclusion?/Nowy świat pracy, ale czy transformacja cyfrowa powoduje włączenie społeczne?

13.30 - 13.50 François Perl - Director of Public Affairs, Studies, Advocacy and International Affairs, Solidaris
Disability policies in a post-covid era/Polityka wobec osób niepełnosprawnych w erze post covidowej  

13.50 - 14.10 dr Friedrich Mehrhoff 
Inclusive enterprises – good practices worldwide/Przedsiębiorstwa integracyjne - dobre praktyki na świecie

14.10 - 14.30 Jan A. Monsbakken - Immediate Past President of RI Global, Vice President of RI Norway, Board member of RI Foundation
Participation in working life – from an international perspective/Uczestnictwo w życiu zawodowym z perspektywy międzynarodowej

14.30   Podsumowanie 1. dnia konferencji

14.40   Zakończenie 1. dnia konferencji

 

14 października 2021  

10.00 - Otwarcie drugiego dnia konferencji przez Prezesa Zarządu PFRON
Dostępność -możliwości włączenia społecznego osób ze szczególnymi potrzebami

10.10 - 10.30 prof. Simon Darcy - UTS Business School, University of Technology Sydney-Management Discipline Group, Deputy Head Research & Standards, Co-Lead UTS Disability Research Network Auckland University of Technology Honorary Adjunct Prof. 
Local, regional, national and international mobilities: personal mobility, transport, travel and tourism and international perspective after COVID-19/Lokalne, regionalne, narodowe i międzynarodowe mobilności: jednostkowa mobilność, transport, podróżowanie i turystyka z perspektywy międzynarodowej po COVID

10.30 - 10.50 prof. Arun Mehta - President of the Bidirectional Access Promotion Society
Developers of free software for persons with multiple disabilities/Twórcy bezpłatnego oprogramowania dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

10.50 - 11.10 dr Joseph Kwan - MH Founder & Managing Director of UDA Consultants Ltd.- Consultants in Universal Design & Accessibility
Universal Accessibility towards a Safe, Equitable and Inclusive Environment for All/Powszechna dostępność w kierunku bezpiecznego, sprawiedliwego i integracyjnego środowiska dla wszystkich

11.10 - 11.30 prof. dr John H. Takamura Jr. - Associate Professor of Industrial Design in The Design School at the Herberger Institute for Design and the Arts at Arizona State University, Program Coordinator for the Master of Science in Design (MSD) degree in The design School
Empathy-Driven Design: Design Thinking for Accessibility/Projektowanie oparte na empatii: myślenie projektowe dla dostępności

11.30 - 11.50 Michael Hess - Founder & Executive Director of the Blind Institute of Technology (BIT) 
Empowering Entrepanuership and Employment Through Accessibiltiy/Wzmacnianie przedsiębiorczości i zatrudnienia poprzez dostępność

11.50 - 12.00 przerwa kawowa

12.00 - 12.20 Piotr Krasuski - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
2018 - 2021 - 3 lata programu Dostępność Plus - sukcesy i wyzwania na przyszłość

12.20 - 12.45 Małgorzata Radziszewska - Departament ds. Dostępności (PFRON)
PFRON dla dostępności – 30 lat doświadczeń i nowe wyzwania 


Blok wykładów dotyczących dostępności w różnych aspektach dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Wprowadzenie: prof. Ewa Domagała-Zyśk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

12.45 - 13.10 prof. Ewa Domagała-Zyśk - Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Usłyszeć osoby słabosłyszące. Z doświadczeń wspierania edukacji uniwersyteckiej studentów z dysfunkcją słuchu

13.10 - 13.30 prof. Janusz Kirenko - Kierownik Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej w Instytucie Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Społeczny model niepełnosprawności

13.30 - 13.50 prof. Ewa Pisula - Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji, Uniwersytet Warszawski
Osoby w spektrum autyzmu w świecie społecznym-dostępność i aktywizacja

13.50 - 14.30  Podsumowanie 2. dnia konferencji – wyzwania w zakresie dostępności przestrzeni publicznej/Zakończenie 2. dnia konferencji