informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zapraszamy do udziału w konferencji: „Dostępność szansą na inkluzję społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych”.
Baner na białym tle z ustawionymi szeregowo, kolorowymi logotypami. Od lewej strony organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością. Dalej patroni medialni: Gość Niedzielny, Integracja, Niepełnosprawni.pl, TVP 3, Polskie Radio Lublin i Kurier Lubelski.

Prelegenci

Jacek Zadrożny 

Pracuje w Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju jako ekspert do spraw dostępności. Wcześniej był naczelnikiem Wydziału Dostępności Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji. Był członkiem Rady Dostępności, Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rady do spraw Cyfryzacji i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Jest współautorem polskiego tłumaczenia WCAG 2.0 i 2.1, autorem wielu publikacji poświęconych dostępności i opisów kwalifikacji w ramach ZRK. Wydaje newsletter Dostępnik, podcast "Salonik u Jacka" i prowadzi blog pod adresem https://informaton.blog. Rozwija narzędzia wspomagające przygotowywanie deklaracji dostępności i badanie dostępności. Prowadzi szkolenia, webinaria i cieszy się z każdego wydarzenia podnoszącego dostępność.

Abstrakt wystąpienia: Przyszłość cyfrowej dostępności - różowa czy czarna?

Pośpiech i tymczasowość to znak naszych czasów. Ludzie nie chcą poświęcać czasu na cyfrową dostępność, skoro wszystko jest tylko na chwilę. Nasza cywilizacja odchodzi od pisma, które jest wszak fundamentem cyfrowej dostępności, zastępując je obrazami i filmami. Trudno w tym trendzie dbać o cyfrową dostępność. A może szansą jest dla nas sztuczna inteligencja? Skoro tworzy realistyczne obrazy i filmy, to może mogłaby robić też teksty alternatywne i audiodeskrypcję... Sztuczna inteligencja, która jest nieskończenie cierpliwa i pracowita. A więc - czy przyszłość cyfrowej dostępności należy widzieć w czarnym, czy może raczej różowym kolorze?

Przemysław Marcinkowski

Członek Zarządu Fundacji Widzialni, Audytor techniczny. Od 2002 roku zajmuje się programowaniem aplikacji internetowych oraz rozwiązań on-line dla biznesu. Współpracuje z Fundacją od początku jej istnienia. Członek Zarządu Fundacji Widzialni, w której jako ekspert ds. dostępności przeprowadza audyty stron internetowych, dokumentów cyfrowych i aplikacji mobilnych w oparciu o standard WCAG. Jest również trenerem i twórcą autorskich programów szkoleń związanych z dostępnością organizowanych przez Fundację. Współautor publikacji "Podręcznik dobrych praktyk WCAG” oraz "Raportu Dostępności” oceniającego stan stron internetowych administracji publicznej. Brał udział w konsultacjach nad Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Wyróżniony na "Liście 100 osób szczególnie wyróżniających w podnoszeniu kompetencji cyfrowych w Polsce" przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Tworzy strony i aplikacje internetowe oraz rozwiązania on-line dla biznesu.

Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG 

Profesor Politechniki Gdańskiej. Pracownik Wydziału Architektury, architekt i niekwestionowany ekspert z zakresu projektowania uniwersalnego. Od 1995 roku zajmuje się tematyką projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnością i starszych. Standardy Dostępności jego autorstwa wdrażane są od 2013 roku w wielu polskich miastach. Jest pierwszym w Polsce Access Oficerem powołanym przez Prezydenta Miasta Gdyni (od 2014). Współautor Standardów Dostępności dla szpitali i POZ (2019) i Modelu Dostępnej Szkoły (2020). Autor wielu artykułów z tematyki "Projektowania uniwersalnego" oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Twórca programu edukacyjnego "Projektowanie Przestrzeni Wspólnej" realizowanego od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i w miastach Województwa Pomorskiego. W ramach tego programu realizuje warsztaty studenckie „Miasta bez barier – pokonać schody i obojętność”, a od 2014 dodatkowo warsztaty partycypacyjne „Projektowanie uniwersalne – jak żyć razem nie obok siebie”. Audytor w zakresie dostępności obiektów i przestrzeni publicznych, współtwórca metodologii realizacji audytów architektonicznych. Na swoim koncie ma ponad 400 audytów, ekspertyz i ocen dostępności w zakresie poprawy dostępności. Główny ekspert w projekcie „Dostępna Szkoła” (od 2019) oraz inicjator projektu Ośrodek Wsparcia Dostępności Architektonicznej, gdzie pełni funkcję starszego eksperta ds. dostępności architektonicznej (od 08.2021). Marek Wysocki zainicjował powołanie na Politechnice Gdańskiej pierwszego w Polsce Centrum Projektowania Uniwersalnego (2014), jako centrum doskonałości i instytucja B+R, wspierająca rozwój technologii kompensacyjnych i standardów dostępności w zakresie projektowania przestrzeni, produktów i urządzeń zgodnych z koncepcją projektowania uniwersalnego i równoprawnego korzystania z usług świadczonych w przestrzeni publicznej przez osoby z niepełnosprawnością. Z upoważnienia Rektora PG był jednym z pierwszych sygnatariuszy „Porozumienia na rzecz dostępności” dla programu rządowego Dostępność Plus. Od dwóch kadencji członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizator i aktywny uczestnik wielu konferencji i seminariów poświęconych problematyce projektowania dla wszystkich i design thinking. Ekspert w Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w kadencji 2012-2021r. Członek krajowego jury konkursu Access City Award w latach 2012-2018 organizowanego corocznie przez Komisję Europejską. Członek grupy niezależnych ekspertów ON Inclusion 14-20.  Jest członkiem Rady Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami i aktywny uczestnik prac nad strategią wsparcia osób z niepełnosprawnościami „Za niezależnym życiem”. Współpracuje z wieloma organizacjami NGO i samorządami lokalnymi. Jest uczestnikiem wielu grup roboczych zajmujących się budowaniem przestrzeni przyjaznej dla wszystkich m. in.: programu strategii w m. Gdynia: „Przyjazna przestrzeń publiczna”, „Gdynia bez Barier” czy w woj. pomorskim programu budowy mieszkań wspomaganych dla OzN. Za swoją działalność był nagradzany: tytułem Lider Dostępności w kategorii architekt/urbanista (2018) i nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. dr. M. Lisa za działalność na rzecz praw osób z niepełnosprawnością (2017) oraz nagrodą Gdynia bez barier za bezkompromisowe wdrażanie PU (2013). Społecznik, udzielający się na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Propagator idei równego dostępu osób z niepełnosprawnością do przestrzeni publicznej oraz powszechnej edukacji, w tym do studiowania na wyższych uczelniach. Wśród grona swoich przyjaciół ma wielu, którzy na co dzień zmagają się ze swoją niepełnosprawnością, traktując ich zawsze jak równych sobie partnerów w realizowanych wspólnie działaniach.

Abstrakt wystąpienia: Projektowanie uniwersalne - wybór czy konieczność?

Myślenie o rozwoju społecznym. lepszej jakości życia nie może obejść się bez realizacji idei projektowania uniwersalnego. Dostępność przestrzeni to fundament realizacji zrównoważonej polityki społecznej, gdzie prawo do niezależności czy nawet realizacja podstawowych praw człowieka staje się koniecznością współczesnego społeczeństwa. W czasie wystąpienia zostaną poruszone główne zagadnienia realizacji wdrażania dostępności, w szczególności w samorządach lokalnych. Co zrobić, aby efektywnie zrealizować dostępność i jakie działania podjąć w polityce zarządzania dostępnością, zarówno w ujęciu lokalnym, ale też na poziomie kraju? Czy dalej nas stać na brak dostępności i czy możliwe jest jej konsekwentne wdrażanie w instytucjach publicznych i w obszarze usług powszechnych? Autor, doświadczony ekspert dostępności przedstawi wzorce budowania strategii poprawy dostępności oraz konieczne zmiany w jej finansowaniu, aby efektywność jej wdrażania była jak największa. Czy jest miejsce na kompromisy w dostępności?

Dr inż. Jan Cieśla

Współtwórca pierwszego w Polsce wzorcowego mieszkania przyjaznego osobom starszym (u siebie mimo wieku) oraz pierwszego w Polsce biura certyfikowanego w systemie WELL. Współautor m.in. wydanej przez Państwowy Zakład Zdrowia Publicznego publikacji „Cechy bezpiecznego mieszkania seniora”. Architekt, ekspert w dziedzinie certyfikacji wielokryterialnych budynków. Obecnie specjalizuje się w zagadnieniach dostępności ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń sanitarnych w budynkach publicznych.

Abstrakt wystąpienia: „Toaleta dostępna w przestrzeni publicznej i miejscu pracy”

Prelekcja będzie dotyczyć roli dostępności toalet i percepcji faktycznej dostępności obiektów i przestrzeni publicznych oraz miejsc pracy. Zostaną przedstawione zagadnienia z perspektyw użytkowników jak i projektantów w odniesieniu do aktualnych problemów oraz potencjalnych rozwiązań i najlepszych praktyk. Wśród nich:

 • Dostępność a stygmatyzacja przestrzeni dla OZN
 • Dla kogo toalety dostępne? - Specyfika użytkowników toalet dla OZN
 • Kontrola dostępu do przestrzeni dostępnej?
 • Toaleta publiczna dla OZN
 • Łazienka w inkluzywnym miejscu pracy

Andrzej Brzeziński

Prezes Polskiego Związku Niewidomych od września 2021 r., Dyrektor Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania. Całe życie zawodowe i społeczne związany ze środowiskiem osób niewidomych i słabowidzących. Aktywny działacz społeczny w Kole Warszawa Mokotów PZN oraz w Okręgu Mazowieckim PZN. Długoletni pracownik i Kierownik działu administracji i wsparcia logistycznego w Instytucie Tyflologicznym PZN. Przez wiele lat w ramach obowiązków służbowych odpowiedzialny za majątek i nieruchomości Związku.

Elżbieta Oleksiak

Tyflolog, kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych. Koordynator i współkoordynator wielu projektów. Od 1975 r. redaktor czasopism popularnonaukowych o problemach ludzi niewidomych i słabowidzących oraz programów rehabilitacji. Od 1978 r. inicjator, realizator i koordynator programów kompleksowej rehabilitacji osób nowo ociemniałych i tracących wzrok. Od 1980 r. współpracuje z kilkoma uczelniami w Polsce w prowadzeniu wykładów na tematy związane z rehabilitacją niewidomych i słabowidzących, między innymi z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wyższą szkołą Humanistyczną w Szczecinie. Zajmuje się szkoleniem kadr do pracy z osobami z problemami wzroku. Od 2009 r. współtworzy unifikację oznaczeń przestrzeni publicznej niezbędnej w bezpiecznym poruszaniu się osób z problemami wzroku. Uczestniczyła w dokonywaniu ocen wielu miejsc użyteczności publicznej budynków, dworców, metra; w tworzeniu i dokonywaniu ocen mobilnych aplikacji dla osób z dysfunkcją wzroku. Od 1983 r. pracowała w Zespole Konsultacyjnym ds. Opracowywania Map dla Niewidomych i Słabowidzących przy Głównym Geodecie Kraju, jest współautorem unifikacji oznaczeń dla wszystkich map.

Krzysztof Kotyniewicz

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, Wiceprezes Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej, Członek Rady Dostępności, Członek Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, Członek Kapituły Rady Innowacji Społecznych przy ROPS Kraków. Od 2002 r. związany z NGO i Polskim Związkiem Głuchych, współtwórca pierwszego Zakładu Aktywności Zawodowej na Podbeskidziu. Autor i realizator wielu projektów lokalnych, regionalnych i europejskich z obszaru aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Wykładowca akademicki, trener, instruktor orientacji przestrzennej dla osób niewidomych, ekspert z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej. Uczestnik zespołów roboczych i komisji eksperckich działających w obszarze dostępności i wykluczenia osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia z zakresu wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz dostępności. Współautor Społecznego Raportu Alternatywnego dotyczącego wdrażania KPON oraz publikacji z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej. Pomysłodawca i twórca wideoinfolinii Covidowej dla osób głuchych. Propagator edukacji dwujęzycznej, zabiega o pełną dostępność komunikacyjną dla osób głuchych w każdym aspekcie życia.

Abstrakt wystąpienia: Dostępność informacyjno - komunikacyjna szansą na inkluzję społeczną osób z niepełnosprawnościami

Minimalne wymagania wynikające z artykułu 6.3 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz obowiązki podmiotów publicznych wynikające z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Dlaczego pomimo istniejących rozwiązań ustawowych osoby z niepełnosprawnościami nadal mają utrudniony kontakt z instytucjami publicznymi. Jakie rozwiązania się sprawdziły, co należy promować i wprowadzać na szeroką skalę. W jakich obszarach konieczne jest wprowadzenie nowych rozwiązań.

 • Jakie mamy środki wspierające komunikowanie się, jakie urządzenia wspierają słyszenie.
 • Które informacje powinny być dostępne w Polskim Języku Migowym.
 • Dlaczego Głusi nie rozumieją języka polskiego i tym samym nie zawsze we właściwy sposób odczytają informację pisemną.
 • Jak zapewnić właściwą obsługę głuchego klienta, jakich tłumaczy języka migowego powinniśmy zatrudnić, czy tłumacz on-line jest rozwiązaniem dla każdego.
 • Na jakie aspekty powinniśmy zwrócić uwagę przy zapewnieniu dostępności informacyjno – komunikacyjnej dla głuchego klienta, a na jakie w przypadku klienta słabosłyszącego.
 • Czym jest Easy to Read i dla jakich odbiorców jest stosowany. Jakie są zasady tworzenia ETR.
 • Czym różni się ETR od języka prostego, kiedy powinniśmy stosować język prosty a kiedy ETR?
 • Pętle indukcyjne do czego służą i w jakich miejscach powinny być stosowane, kto może korzystać z pętli indukcyjnych.
 • Dlaczego dostępność informacyjno – komunikacyjna jest tak ważna i co powinniśmy zrobić aby nikogo nie wykluczać z życia społecznego.